Αναφερόμαστε στο πλαίσιο της υγείας και όχι στους θεατές.

Ορισμός
“Η συμμετοχή στον αθλητισμό (ή δομημένη φυσική δραστηριότητα) και περιλαμβάνεται ταξιδιωτική εμπειρία”.

Εύρος

Το εύρος του αθλητικού τουρισμού μπορεί να εκτείνεται σε ολόκληρο φάσμα των αθλητικών δραστηριοτήτων.