Ορισμός
“Υπηρεσίες που προσφέρονται από γιατρό – ή υπό την επίβλεψη γιατρού – και περιλαμβάνουν κάποιου είδους ταξιδιωτική εμπειρία”.

Εύρος

Ακόμα και ο Ιατρικός Τουρισμός έχει “υποδιαιρέσεις”.

Το μεγαλύτερο τμήμα περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν στις ακόλουθες κυρίως κατηγορίες:

 • Πλαστική / Αισθητική Χειρουργική
 • Ορθοπεδική
 • Οφθαλμολογία
 • Καρδιοχειρουργική
 • Νευροχειρουργική
 • Βαριατρική επέμβαση

Ο ιατρικός τουρισμός περιλαμβάνει επίσης:

 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή – εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Αιμοκάθαρση
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Θεραπεία Καρκίνου (χειρουργική, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία)
 • Αθλητιατρική