Η ιδιότητα του μέλους της Συνδέσμου, συνδέεται με συγκεκριμένα και απτά οφέλη.

Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή σε όλες τις αποφάσεις και τις συντονισμένες δράσεις του Συνδέσμου
  • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, για την προώθηση των τομέων αιχμής για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα
  • Προβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια αγορά του Τουρισμού Υγείας
  • Προώθηση των επιχειρήσεων των μελών σε επενδυτές
  • Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές
  • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του Τουρισμού Υγείας και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Παροχή εξειδικευμένης γνώσης και πληροφοριών, αναφορικά με τον Τουρισμό Υγείας
  • Προνομιακή πρόσβαση σε συγκεκριμένη θεματολογία (προσβάσιμη μόνο για μέλη)
  • Δωρεάν συμμετοχή, στα συνέδρια, καθώς και σε workshops, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος