Μέσα από παγκόσμιες επιτυχίες και πρωτοπόρα επιτεύγματα στην τεχνητή γονιμοποίηση η Ελλάδα έχει γίνει πόλος έλξης ζευγαριών από πολλές χώρες του κόσμου.

Εξαιρετικής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό, με εμπειρία, συνεχή προσπάθεια, προσήλωσή στην έρευνα και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική, είναι  μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεγάλης αποδεδειγμένα επιτυχίας των Ελλήνων ειδικών στο συγκεκριμένο τομέα. Υπερσύχρονα μηχανήματα και τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας, αλλά πάνω απ όλα ανθρωποκεντρική  προσέγγιση με ευαισθησία στο κάθε ζευγάρι ξεχωριστά, αποτελούν επιπρόσθετα στοιχεία εγγύησης για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

προτεινομενοι παροχοι