Αναφερόμαστε στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής και διαφέρει από τον Γαστρονομικό Τουρισμό.

Ορισμός
“Βιώνοντας την τοπική μαγειρική και κουζίνα – η οποία πέραν του ότι είναι νόστιμη, είναι επίσης θρεπτικά ισορροπημένη – και περιλαμβάνεται ταξιδιωτική εμπειρία”.

Εύρος

Το εύρος του τουρισμού τοπικής κουζίνας, στο πλαίσιο της υγείας, μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα της “τοπικής κουζίνας” υπό την προϋπόθεση ότι στόχος είναι να συνδυάσει τις επιστημονικές αρχές της “ισορροπημένης διατροφής”  με τη “νοστιμιά”.
Ο τουρισμός τοπικής κουζίνας, στο πλαίσιο της υγείας, περιλαμβάνει και τη μοριακή γαστρονομία.