Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα Υποβοηθούμενης Διαβίωσης, λόγω κλίματος, κουλτούρας, φιλοξενίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού και εγκαταστάσεων που διαθέτει.

Ένα σύστημα ειδικά μελετημένης στέγασης σε συνδυασμό καθημερινής επαφής με την μοναδική Ελληνική φύση, τους ήχους, τις μυρωδιές της καθώς επίσης με την κουλτούρα ενός λαού σύμφωνα με την οποία η φιλοξενία θεωρείται ιερή.

Ιδανικό φυσικό περιβάλλον, συστηματική φροντίδα υγείας, μεσογειακή διατροφή και ήπια άσκηση δίνουν χρόνο και ποιότητα στην διάρκεια της ζωής σας.