Το όραμα του «Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας», είναι η ανάπτυξη και καθιέρωση της Ελλάδας, ως ένας από τους πιο ελκυστικούς και αξιόπιστους προορισμούς Τουρισμού Υγείας, στον κόσμο.

Σκοπός του ΕΣΤΥ είναι η προώθηση και υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών προορισμών, καθώς και των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς αιχμής του Τουρισμού Υγείας. Παράλληλα ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ενσωμάτωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών, με στόχο της ολοκλήρωση της προσφοράς του «Ελληνικού προϊόντος» του Τουρισμού Υγείας.