Σπηλαιοθεραπεία – Σπηλαιολογικός Τουρισμός

Σπηλαιοθεραπεία – Σπηλαιολογικός Τουρισμός

Επιχειρείν Dea lτης Realnews, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2020

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Σπηλαιοθεραπεία – Σπηλαιολογικός Τουρισμός

Σπηλαιοθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή, μέσω της εφίδρωσης που πραγματοποιείται σε φυσικά ή τεχνητά σπήλαια , λόγω των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν μέσα σ’ αυτά. Η σπηλαιοθεραπεία αποτελεί την συμπληρωματική θεραπευτική αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών, εκμεταλλευόμενη τις φυσικοχημικές ιδιότητες κυρίως της ατμόσφαιρας των σπηλαίων και των υπόγειων υδάτων τους. Η ευεργετική δράση προέρχεται από τον αέρα των ειδικά διαμορφωμένων χώρων, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με ιχνοστοιχεία, τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφά με φυσικό τρόπο μέσω της αναπνοής και του δέρματος.

Οι επιστημονικές έρευνες και η ανάλυση των επιστημονικών γνώσεων, ερμηνεύουν  τις συγκεκριμένες ευεργετικές ιατρικές επιδράσεις των σπηλαίων, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην συνθήκες του ειδικού μικροκλίματος όπου με ένα απόλυτα φυσικό μηχανισμό η ατμόσφαιρα των σπηλαίων, ειδικά δε των λιμναίων με τον υπερκορεσμό των υδρατμών, είναι απαλλαγμένη από κάθε αιωρούμενο σωματίδιο είτε αυτό αποτελείται από ανόργανα στοιχεία, είτε από οργανικές ενώσεις και βιολογικά υλικά.

Επιπλέον, η απουσία όζοντος, η παρουσία ραδιενεργών σωματιδίων και ακτίνων καθώς και το όξινο περιβάλλον που υπάρχουν στα ιαματικά σπήλαια, δεν ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό βακτηριδίων και διαφόρων άλλων μικροοργανισμών. Κάτω από αυτές τις μικρο- κλιματολογικές συνθήκες, ο ασθενής εισπνέει αέρα με υδρατμούς, στείρους μικροοργανισμών και άλλων αλλεργιογόνων παραγόντων, που σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία, που παρουσιάζεται στο περιβάλλον πολλών σπηλαίων, λειτουργούν θεραπευτικά στην απέκκριση των κολλωδών βρογχικών εκκριμάτων, στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σε αλλεργικές βρογχίτιδες.

Η σπηλαιοθεραπεία διαρκεί 21 μέρες και εφαρμόζεται σε ορυχεία και σε αλατοσπήλαια, μπορεί δε κάλλιστα να εφαρμοστεί και σε παιδιά ηλικίας από πέντε έως 15 ετών, πάντα όμως με την παρακολούθηση του ειδικού. Οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες σχετικά με την επίδραση του σπηλαιολογικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο, ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι τα σπήλαια μπορούν να μετατραπούν σε υπόγεια αναρρωτήρια. Ήδη τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει το ενδιαφέρον του κόσμου και κυρίως, των ειδικών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους σχετικά με το πρόβλημα αξιοποίησης των χώρων μέσα στα σπήλαια για την διατήρηση και ανανέωση της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού μέσω της σπηλαιοθεραπείας.

Ο άνθρωπος ανακάλυψε τις σπηλιές ως τα πρώτα του καταφύγια, για αυτό επιβάλλεται να προστατέψουμε τα ιδιαίτερα αυτά οικοσυστήματα καθώς τα σπήλαια είναι πλέον, και όχι μόνο για την Ελλάδα, η εσχατιά της άγριας ζωής στο επίγειο περιβάλλον καθώς ο άνθρωπος έχει πλέον αλλοίωσει περισσότερο από το 70% της ξηράς, ιδιαίτερα μάλιστα κάποια οικοσυστήματα, όπως οι υγρότοποι, που έχουν μειωθεί και υποβαθμιστεί δραστικά.

Η Ελλάδα παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα του αριθμού των σπηλαίων, ένα απαραίτητο βήμα για την προστασία τους, επειδή είναι αποθήκες πληροφοριών για την φύση και τον πολιτισμό και  έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο διαχρονικά, από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και σήμερα με τον κερδοφόρο ορίζοντα της σπηλαιοθεραπείας που αναγνωρίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία της Ε.Ε.

Τα σπήλαια είναι ένας ζωντανός κόσμος που επιβιώνει κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες πτυχές της ζωής στον πλανήτη μας, επειδή βαθιά μέσα στα σπήλαια και τα ρήγματα του υπεδάφους η ζωή έχει πολλές ακραίες προσαρμογές και να μελετήσουμε την αντοχή της ζωής, όπως επειδή την αρχαιολογική και την περιβαλλοντική τους αξία.

Η προστασία των σπηλαίων όμως στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ελλιπής παρά το σχετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, με αρκετές όμως ασάφειες και ελλείψεις, και κυρίως ανεπαρκή μηχανισμό εφαρμογής.

Επιβάλλονται μέτρα για τη διατήρηση περιοχών του δικτύου Natura 2000, όπως ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας και της διαχείρισης, με  εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τη ζωή μέσα σ’αυτά,  κατασκευή πρωτότυπης,  αυτόνομης ψηφιακής συσκευής καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σπηλαίων της Ελλάδας καθώς με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την οικολογική σημασία των σπηλαίων με την ενεργοποίηση εθελοντών.

Απαιτείται  διαμόρφωση κατευθύνσεων και προδιαγραφών ορθής αξιοποίησης των σπηλαίων, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνδυαζόμενες πάντα με όλες τις άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού καθόσον η μετά-covid τουριστική αγορά απαιτεί δραστηριότητες και εμπειρίες σε μικρούς φυσικούς χώρους, δημιουργώντας αίσθημα ψηφιακής αποτοξίνωσης και ασφάλειας υγείας σε ένα βιώσιμο και ποικιλόμορφο περιβάλλον, που διαθέτει πλούσιο η Ελλάδα μας.

 

 

 

Η συμβολή της πηλοθεραπείας στον Τουρισμό Υγείας

Η συμβολή της πηλοθεραπείας στον Τουρισμό Υγείας

Επιχειρείν Deal της Realnews, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2020

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 

Η Πηλοθεραπεία (ιλυοθεραπεία – λασποθεραπεία) είναι η εφαρμογή πηλού ή λάσπης σε πάσχοντα σημεία του σώματος, με εμβάπτιση του σώματος σ’ αυτόν καθώς και με ολική ή μερική επάλειψη. Η δράση του πηλού αποδίδεται κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες 40ο-48οC, επειδή τα ιόντα του θείου και του ραδονίου απορροφώνται ευκολότερα με αυτό τον τρόπο.

Ο ιαματικός πηλός αποτελεί ένα σύνθετο μείγμα στερεού υποστρώματος και ιαματικού νερού, το χώμα δε που επιλέγεται από εδάφη ηφαιστιογενή, προσχώσεις και έλη, ωριμάζει με το ιαματικό νερό για πολλούς μήνες ή χρόνια υφιστάμενο, ζυμωτικές επεξεργασίες, αποκτώντας φυσικοχημικές ιδιότητες με την παρουσία ζώντων οργανισμών που διευκολύνουν την απορρόφηση του θείου και του ραδονίου και δρουν θεραπευτικά.

Στην πηλοθεραπεία ο μηχανισμός δράσης ποικίλλει καθώς οι πηλοί, με τα οργανικά και ανόργανα συστατικά και ιόντα που περιέχουν, ασκούν ποικίλες δράσεις, όπως: καταπραϋντική δράση, δράση της ασκούμενης υδροστατικής πίεσης, αντισηπτική δράση, δράση αύξησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της θερμότητας του σώματος.

Η θεραπευτική αγωγή με πηλό δεν αντικαθιστά τα φάρμακα αλλά προσφέρει καλύτερη ψυχική και φυσική αποκατάσταση, συμβάλλοντας  στην ελάττωση  του πόνου και της φλεγμονής, καθορίζεται δε από τον ειδικό ιατρό του πηλοθεραπευτηρίου, και περιλαμβάνει 21 εφαρμογές διάρκειας 20min ανα εξάμηνο.

Η πηλοθεραπεία αξιοποιεί τις θεραπευτικές δυνατότητες της Ιαματικής Ιατρικής υπερβαίνοντας το παραδοσιακό λουτρικό μοντέλο της αποκλειστικής χρήσης των ιαματικών φυσικών πόρων. Η Ιαματική Ιατρική μέχρι σήμερα είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βοήθεια όμως της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής και ειδικότερα της χημικής και βιολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος της Κλασικής Ιατρικής.

Οι θεραπευτικές δράσεις της πηλοθεραπείας αφορούν άτομα όλων των ηλικιών για παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, καρδιαγγειακού και ενδοκρινολογικού συστήματος, γυναικολογικές, αλλεργικές, καθώς και δερματολογικές παθήσεις, ειδικότερα η  ψωρίαση, καθόσο υπάρχουν  100.000.000 ασθενείς παγκοσμίως (ΠΟΥ) καθιστώντας τους ασθενείς αναγκαστικούς repeaters, για να έχουμε τουρισμό 4 εποχών. Η θεραπεία αυτή συμπληρώνεται ως αντικαπνιστική και αγχολυτική θεραπεία, ψυχοθεραπεία, διατροφολογία, ψηφιακή αποτοξίνωση και ευεξία σωματικής μεταμόρφωσης σε συνδυασμό πάντα με όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που συνάδουν με το πνεύμα της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, προσδίδει μάλιστα προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν των τόπων προορισμού των απαιτητικών πλέον τουριστών που προτιμούν και την ολιστική προσέγγιση της Ιατρικής (meditation).

Η στρατηγική ανάπτυξης των υπηρεσιών των ιαματικών πηγών και κέντρων θαλασσοθεραπείας προσδίδει μεγάλο περιθώριο κέρδους σε σύγκριση πάντα με την απόδοση των κτιριακών υποδομών, οι υπηρεσίες δε αυτές παρέχονται όχι μόνο στους ασθενείς-πελάτες, αλλά και στους συνοδούς τους εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και οικονομικά οφέλη.

Η νέα άνθηση του Ιαματικού Τουρισμού διεθνώς επιβάλει στην χώρα μας να διεκδικήσει μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς καθώς ο τζίρος του Ιαματικού Τουρισμού ανήλθε σε 56,2 δις δολ. το 2017 με προβλεπόμενη άνοδο 6,5% για το 2022 ενώ ο παγκόσμιος τζίρος του Τουρισμού Υγείας ανήλθε σε 4,5 τρις δολ. το 2018 (Global Wellness Institute).

Νέα εποχή για τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα προδιαγράφεται από την προαναγγελθείσα σύσταση του Οργανισμού Αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών και τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας ELITOUR ως διαμεσολαβητικού εταίρου για την επανεκκίνηση του τουρισμού υγείας με μεθοδικά και στοχευμένα βήματα προς προσέλκυση επενδύσεων, μια σημαντική πρωτοβουλία καθόσο η εμπειρία και η τεχνογνωσία αμφοτέρων εγγυώνται τόνωση της Ελληνικής οικονομίας, ενεργοποιώντας την οικονομική διπλωματία.

Επιβάλλεται να ατενίζουμε την μετα-Covid εποχή με αισιοδοξία, αρκεί ο τουρισμός υγείας να γίνει ο πρώτος πυλώνας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού με στοιχεία ανασυγκρότησης από ποσοτικό σε ποιοτικό τουρισμό 365 ημερών με σκοπό την θεραπεία,  αποκατάσταση, πρόληψη, ευεξία και αντιγήρανση. Στην Ευρώπη το ποσοστό ταξιδιωτών τρίτης και τέταρτης ηλικίας είναι αυξανόμενο από 15% (2010) σε 26% (2030) και 32% (2050), αντιπροσωπεύοντας το 1/3  της συνολικής τουριστικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα ο Τουρισμός Υγείας θα προσφέρει 3,6 δις ευρώ στο Α.Ε.Π. και 173.000 θέσεις εργασίας στην προσεχή πενταετία, τα οποία θα ανέλθουν στα 27 δις ευρώ με το συνεπακόλουθο real estate, Εάν επιτύχουμε το αναπτυξιακό μοντέλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης και κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας τους πόρους των 72 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης ΕΣΠΑ και ΚΑΠ.