Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

 Deal News – Tourism Insider Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –

Πρόεδρος της Ελληνικής

Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Νεοφυείς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις – startups συνιστούν μια επενδυτική έκρηξη με εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και πολλαπλότητα επιλογών λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας κεφαλαίων, όπως τα funds της 3ης γενιάς, προς δημιουργία μελλοντικών επενδύσεων αρκετών δις με έντονο εξαγοραστικό ενδιαφέρον. Το 2010 δημιουργήθηκαν τα πρώτα εξειδικευμένα funds για επενδύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ICT Jeremie VC Funds, ενώ το 2017 δημιουργήθηκε η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 4 δράσεων 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχεύοντας πάνω από 1 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης ιδιωτικών και τραπεζικών κεφαλαίων. Η ΕΑΤΕ ειδικότερα συμμετέχει σε funds για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για παραγωγή επώνυμων προϊόντων «made in Greece», νανοτεχνολογίας και φαρμακοποιίας. Οι 4 αυτές δράσεις συμπληρώνουν το Coinvestiment Fund και τα Green Greek Funds με επενδύσεις στους τομείς εξοικονόμησης ενεργειακών φυσικών πόρων και κυκλικής οικονομίας, όπως ανακύκλωση, βιομάζα και βιοαέριο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και το Fund Φαιστός με κεφάλαιο το 25% των εσόδων από την αδειοδότηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του 5G θα δημιουργήσουν ένα Ελληνικό καινοτόμο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων με τη σύζευξη έξυπνων αλγορίθμων. Το πρόγραμμα Αccelerate TT είναι ένα ακόμα συμπληρωματικό χρηματοδοτικό προϊόν καινοτόμου, εξωστρεφούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας με τη μορφή fund of funds για να καλύψει νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις με προοπτικές σημαντικής αναβάθμισης, για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας και μέχρι 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Τα συνολικά  ίδια κεφάλαια που θα μοχλευθούν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλοι Ελληνικοί και Διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι αναζητούν νεοφυείς εταιρείες, για σύμπραξη «παλαιού και νέου επιχειρείν» συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα της επένδυσης στο ελληνικό οικοσύστημα. Η πανδημία άλλαξε το DNA της Ελληνικής startup, καθόσον η μεν startup αποκτά τους πόρους για να αναπτυχθεί περαιτέρω, ενώ η επιχείρηση επενδύει τα χρήματά της με ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης στο know-how και στο προϊόν της πρώτης, συνήθως αντί χαμηλού τιμήματος.

Πρόσφατα, περισσότερες γυναικείες startups προβάλουν με πρωτοβουλίες όπως οι female led-startups προσπαθώντας να προσελκύσουν Ελληνίδες επιστήμονες και επιχειρηματίες για να προβούν στην ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης προβάλλοντας ως role model τις Ελληνίδες, καθώς και με την παρουσίαση των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) και venture capitalists.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), ως Elevate Greece με 332 δραστηριοποιούμενες startups σε τουρισμό, βιοεπιστήμες, περιβάλλον, ενέργεια, Big Data Analytics, IoT, τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνη εξειδίκευση – RIS ενισχύει με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και με την αξιολόγηση (first in – first out) συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ μέχρι 30/9/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΓΕΤ, ενώ στην Ευρώπη οι startups υπερβαίνουν τις 9.000.

Ειδικότερα στον τουρισμό και πολιτισμό, ο 9ος ετήσιος  κύκλος του Egg ενός διαρκούς brainstorming καινοτόμου επιχειρείν του Ελληνικού Cluster καινοτομίας, υποστηριζόμενο θεσμικά από ΕΟΤ και  ΣΕΤΕ εστιάζεται: στο τομέα βιωματικής εμπειρίας και περιήγησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τις τεχνολογίες AR-AI-VR, τομέα βελτίωσης ταξιδιωτικής εμπειρίας με ενίσχυση οργανωτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας των τουριστικών αποδομών, τομέα δημιουργίας ταξιδιωτικού διαδικτυακού Β2Β marketplace για επαγγελματίες τουρισμού, τομέα δημιουργίας business stimulation mobile app για ενημέρωση της ελληνικής ιστορίας,τομέα παροχής προσωποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και στον τομέα αναβάθμισης του θαλάσσιου τουρισμού για επιλογή προορισμών (Peer2Peer Trip Planning).

Ο WTO με το διαγωνισμό για startups αγροτικού τουρισμού αναζητά ιδέες και βέλτιστες πρακτικές για πληθυσμιακή ένταξη αγροτικών περιοχών και μείωση των περιφερειακών εισοδηματικών και επενδυτικών ανισοτήτων με την προώθηση της αγροτικής τεχνολογίας, για υποστήριξη γυναικών και νεολαίας με σκοπό την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Θετική προοπτική είναι ότι η Κυβέρνηση με το Ν. 4727/2020 έχει δεσμεύσει τις συχνότητες 733-136 ΜΗz, 788-791 MHz, 3400-3410 MHz και 26 GHz με δεκαετή δωρεάν παραχώρηση δοκιμαστικής χρήσης για υπηρεσίες και προϊόντα στις πραγματικές συνθήκες του 5G στους Ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστήμια, με σκοπό τη διασύνδεση ερευνητικών ομάδων και spin offs των Πανεπιστημίων με καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου υγείας και την ενεργοποίηση συνεργειών μεταξύ των ομάδων στις πλατφόρμες, ως φυτώριο επιχειρήσεων  και επιχειρηματικό επιταχυντή για το 2021-2022.